Monthly Archives: Sierpień 2012

Autorzy kuš! nominowani do Ignatz Awards 2012

Szczegóły po kliknięciu na ilustracje.

 

Dodaj komentarz

Filed under sygnały

Dobrzyk zachęca do kupna „Ryjówki przeznaczenia”

Klik! klik! oczywiście na rysunek Tomasza Samojlika. 

Dodaj komentarz

Filed under Dystrybucja

Nowy rysunek Toma Gaulda

Dodaj komentarz

Filed under sygnały

Papa Musta we Wrześni

31 sierpnia 2012 o godzinie 20.00 we Wrześni w Sali przy ulicy Działkowców wystąpi Papa Musta wraz z zespołem.

Więcej szczegółów po kliknięciu na plakat.

Przypominamy, że w roku 2011 wydaliśmy komiks z epką Papa Musta na Regale.

Dodaj komentarz

Filed under sygnały

Wystawa: Polish Female Comics in Moscow

Gdzie? Kiedy? Kto? Z kim? Jak? Dlaczego?
Szczegóły po kliknięciu na ilustrację Małgorzaty Kulik.

Dodaj komentarz

Filed under Wystawa

ABECEDEX 2012 {przypomnienie}

Przypominamy, że do 31. 08.2012r. można nadsyłać prace w konkursach:

ABECEDEX 2012 (dwie nagrody główne po 3000 zł)

– najlepszy komiks dla dzieci
– najlepszy komiks dla młodzieży

Szczegóły tu:
REGULAMIN
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Plakat: María Inéz Gul

Dodaj komentarz

Filed under Abecedex

JP II & mazol

to nam się podoba = mazol & zsyp & JP II & świadectwo

Dodaj komentarz

Filed under sygnały

Tłumacz z polskiego na angielski poszukiwany

Magazyn kuš! komikss poszukuje tłumacza, który przełoży 4 plansze autorstwa Macieja Sieńczyka z polskiego na angielski, osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z kuš! na mail:

komikss(at)gmail(dot)com

1 komentarz

Filed under sygnały

Konkurs Centrali – Światowy Dni Publicznego Czytania Komiksów {sprostowanie}

Sprostowanie dotyczące Konkursu Centrali – Dni Publicznego Czytania Komiksów:

Z tych emocji zrobiliśmy błąd w adresie e-mail, na który należy wysyłać zdjęcia.
Przepraszamy najmocniej i informujemy, że przedłużamy czas trwania konkursu!
Zdjęcia można przesyłać do czwartku (30-08-2012 do godz. 23.59) na adres:

centrala[at]centrala[dot]org[dot]pl

Galeria ze zdjęciami jest dostępna tutaj {klik! klik!}

Dodaj komentarz

Filed under sygnały

Booklips zapowiada „Goliata”

Aby przeczytać artykuł, należy kliknąć na ilustrację.

Dodaj komentarz

Filed under sygnały, Wydawnictwo

Zestawy letnie #4: W góry (dla aktywnych)

Zestaw ‘w góry’ obejmuje 3 komiksy:
1) Boris Stanić, Radosav. Poranna mgła
2) film dokumentalny w reż. Rona Manna, Comic Book Confidential
3) Howard Cruse, Stuck Rubber Baby

Zamawiając ten zestaw, zapłacisz 80 złotych, oszczędzasz 36,30 złotych polskich, czyli płacisz mniej o 31%.

Jak zamówić? Kliknij linka {klik! klik!} i dowiedz się wszystkiego.
Przypominamy, promocja trwa do końca miesiąca. 

Dodaj komentarz

Filed under Wydawnictwo

Polish Famale Comics. Double Portrait {cover}

Wczoraj wieczorem pokazaliśmy projekt okładki i plakatu antologii, którą właśnie składamy: Polish Famale Comics. Double Portrait.
Ponad 130 stron komiksów 20 polskich artystek + 20 fotografii. Całość w języku angielskim. Książce będzie towarzyszyła wystawa, która odwiedzi kilka miast europejskich (na dziś potwierdzone jest 6, ale może będzie więcej, rozmowy trwają).
Autorką plakatu wystawy i ilustracji na okładkę książki jest Ola Szmida.

1 komentarz

Filed under sygnały, Wydawnictwo, Wystawa

The Stubs & Janek Koza

Music by The Stubs. Video by Janek Koza
www.facebook.com/thestubswarsaw
www.thestubswarsaw.com

1 komentarz

Filed under sygnały

25-26 sierpnia 2012: Krótkie Historie w Krakowie

Zapraszamy:

Czas trwania: 25 sierpnia 2012 – 26 sierpnia 2012
Miejsce: Parking Bunkra Sztuki, Plac Szczepański 3a, Kraków
Organizator: Orbis Pictus (Damian Siemień, Helena Siemińska. Kuba Woynarowski), Zbiornik Kultury

Krótkie Historie to pierwsze w Polsce targi ilustracji i alternatywnego komiksu, promujące przede wszystkim artystów młodego pokolenia, zainteresowanych różnorodnymi formami wizualnej narracji. Krótkie Historie to również kuratorska ekspozycja wywiedzionych z komiksu instalacji, obiektów, murali, limitowanych edycji grafik, unikatowych rysunków, artbooków i okolicznościowych pocztówek.

Uczestnicy:
Ada Buchholc, Agnieszka Piksa, Ania Brzozowska, Bolesław Chromry, Dominika Bobulska, Gili Gili, Justyna Gryglewicz, Marjainez, Magdalena Sawicka, Helena Siemińska, Kuba Woynarowski.

Dodaj komentarz

Filed under sygnały

Goliat {dobre wieści}

Informujemy:

dziś przekazaliśmy do drukarni makietę komiksu Toma Gaulda.

Dodaj komentarz

Filed under Wydawnictwo

Dni Publicznego Czytania Komiksów z Centralą

Regulamin Konkursu FOTOGRAFICZNEGO
Dni Publicznego Czytania Komiksów…
20.08 – 27.08 2012

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Tranzyt
2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Dostarczenie lub przesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
4. Konkurs trwa od 20 sierpnia 2012 roku do 27 sierpnia 2012 roku. Rozwiązanie konkursu nastąpi 28 sierpnia listopada 2012 roku.

ZADANIE KONKURSOWE
Zadaniem w konkursie jest wykonanie fotografii w odpowiedzi na hasło Publiczne Czytanie Komiksów…

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
2. Projekt należy przesyłać tylko w formie elektronicznej w pliku.jpg (nie więcej niż 1MB)
3. By przystąpić do konkursu należy polubić fan page wydawnictwa Centrala
(http://www.facebook.com/Centrala)
4. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
5. Termin zgłaszania prac mija 27 sierpnia 2012 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej na adres mailowy wydawnictwa Centrala podany w niniejszym regulaminie.
6. Zgłaszane do konkursu prace należy opisać w treści maila:
tytuł konkursu, nazwa użytkownika konta Facebook, data urodzenia.
7. Organizator Konkursu informuje uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulamin.
8. Projekt należy przesłać na adres email centrala@centrala.org.pl
9. W tytule prosimy wpisać: CZYTANIE
10. Uczestnikiem Konkursu, tj. osobą mogącą dokonać zgłoszenia swojej pracy do Konkursu (dalej: „Uczestnik”), może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełne prawo do dysponowania zgłaszaną pracą zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Za Uczestnika uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin terminie przesłała Pracę Konkursową.
12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

Zasady przyznawania i odbioru nagrody:
1. Nagrody rzeczowe będą przesyłane pocztą na adres wskazany przez Laureata drogą e-mailową.
2. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
3. Laureatowi nie przysługuje prawo roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią.

HARMONOGRAM KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.08.2012 roku
2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27.08.2012 do godziny 23.59. Prace otrzymane po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 28.08. 2012.
Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany terminów wymienionych w powyższym harmonogramie bez podania przyczyny.

NAGRODY
Jury przyzna 3 nagrody rzeczowe. Zwycięzca otrzyma książkę „Goliat” Toma Gaulda, zdobywca drugiego miejsca otrzyma koszulkę Ligatura 2010 z rysunkiem autorstwa Lucie Lumovej, zdobywca trzeciego miejsca otrzyma torbę Ligatura 2011 z rysunkiem autorstwa Aleksandra Zografa. Zwycięzcy będą wyłonieni w wyniku głosowania na profilu FB wydawnictwa Centrala (wygrywają prace o najwyższej liczbie lików).

PUBLIKOWANIE PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS
1. Nadesłanie Pracy Konkursowej przez Uczestnika jest jednoznaczne z :
– potwierdzeniem woli uczestnictwa w Konkursie,
– akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień,
– wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) w zakresie wynikającym z postanowień Regulaminu.
– pozwoleniem zgody na publikację
2. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
– posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu fotograficznego określanego terminem Pracy Konkursowej;
– projekty będące elementem Pracy Konkursowej nie były nigdy wcześniej publikowane/wykorzystywane
– zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
– posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na Pracy Konkursowej i jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;
– pozwala Organizatorowi na oznaczenie swojej pracy swoim imieniem i nazwiskiem
– udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej w celu jej publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz materiałach reklamowych, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o swoich usługach oraz dla potrzeb świadczenia usług na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu w tym do sieci Internet i mobile Internet, lub; elektronicznego udostępniania na żądanie; 2) publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem telewizji (w tym webTV, ipTV, telewizji cyfrowej, telewizji analogowej, telewizji kablowej, telewizji komórkowej); 3) wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami; 4) umieszczania materiałów w bazach danych Organizatora, wykorzystania materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy Organizatora, prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania prawa do wypowiedzenia w/w licencji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno
– reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem zobowiązań przez Organizatora, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet (ani platformy, na której Konkurs jest organizowany), za pośrednictwem której Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
6. Organizator nie będzie rozpatrywać Prac Konkursowych:
– o charakterze pornograficznym, obscenicznym,
– zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
– obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację
(rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.),
– naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności bez wyrażenia zgody
– prace zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika,
– prac zawierających zdjęcia dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,
– prac opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,
– jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem
8. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

WSZELKIE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY centrala@centrala.org.pl Z DOPISKIEM CZYTANIE- PYTANIE

1 komentarz

Filed under sygnały

Centrala + Daniel Gutowski = Notes Wydawniczy

Wrześniowy numer miesięcznika Notes Wydawniczy w całości będzie poświęcony komiksowi. Czasopismo porusza aktualne tematy rynku wydawniczego i księgarskiego, ukazuje się od maja 1992 roku.
Wydawnictwo Centrala będzie się w tym numerze reklamować; poniższą pracą autorstwa Daniela Gutowskiego.

Dodaj komentarz

Filed under sygnały, Wydawnictwo

Maszin + Agnieszka Piksa

Na pokładzie Maszina zmiany: Agnieszka Piksa dołączyła do ekipy.
To nam się podoba!
I lubimy to!

Dodaj komentarz

Filed under sygnały

Na niedzielę Ryjówka przeznaczenia

Jeśli jeszcze nie znacie, lub znacie ale nie macie, lub w najgorszym przypadku macie ale nie znacie – to przyznacie, że co jak co, ale Ryjówka przeznaczenia jest doskonała!

W naszym sklepie internetowym, możecie ją zamówić za jedyne 29,90 zł ( w tym koszty wysyłki listem poleconym ).

Pamiętajcie o tym, by w kolejną niedzielę nie okazało się, że znowu nie macie Ryjówki pod ręką.

Image

Dodaj komentarz

Filed under Dystrybucja

Olga Wróbel: Strofy o późnym lecie

Olga Wróbel informuje o postępach prac nad Ciemną stroną księżyca:
„(…) usuwam pyłki i łonowce, które zeskanowały się na materiały do druku(…). Wcześniej Daniel wybielił tła. Zostało jeszcze wylizanie liternictwa, żeby było równo i bezbłędnie, poprawki po otrzymaniu korekty i jazda do drukarni.”
Więcej informacji na blogu autorki {klik! klik!}.

Dodaj komentarz

Filed under Wydawnictwo