Tag Archives: konkurs

Wygraj oryginalną planszę autorstwa Olgi Wróbel

olgaNa facebookowej wersji bloga Odmiany Masochizmu trwa konkurs w którym do wygrania jest oryginalna plansza autorstwa Olgi Wróbel. Co trzeba zrobić, by plansza powędrowała w nasze ręce? Polubić fanpejdż i konkursowy post oraz udostępnić go na swoim profilu. Pod postem koniecznie zostawić komentarz. O jaką planszę walczycie i co powinien zawierać komentarz dowiecie się z tego posta na FB. Konkurs kończy się w czwartek o północy.

Dodaj komentarz

Filed under sygnały

The verdict of Silence 2013

The verdict of Silence 2013:

1. Evgeny Yakovlev, Kazachstan, Forgotten
2. Sara Divjak, Croatia, Fossil
3. Joanna Karpowicz, Mateusz Wiśniewski, Poland, Desperate case of Bateson George

2 Distinctions
Aleksandar Zograf, Serbia,The Lonely Path
Jasper Rietman, The Netherlands, TRI/P

CONGARTULATIONS!!!

Dodaj komentarz

Filed under Ligatura, Silence

Silence 2012 {na issuu}

Jedną z premier tegorocznego festiwalu Ligatura jest katalog ubiegłorocznego konkursu na komiks bez słów: Silence 2012
Fragment, mały, książka liczy sobie 528 stron, można pooglądać na Issuu. Wystarczy kliknąć na okładkę!

silence 2012

Tylko do poniedziałku na stronie PictureBook.pl można zamówić katalog w cenie 49,90 zł zamiast 69,90 zł: zamów! zamów!

Dodaj komentarz

Filed under Ligatura, Silence, Wydawnictwo

Merwan Chabane {animacja}

Na profilu fb/Centrala konkurs, w którym można wygrać pierwszy tom komiksu Za Imperium #1: Honor. Na stronie sklepu Centrali ruszyła przedsprzedaż albumu (do 10.02. cena wynosi 29,90 zł zamiast 34,90 zł, dodatkowo: wysyłka gratis!), a poniżej przedstawiamy film animowany jednego z autorów albumu: Merwana Chabane, pt.: Clichés de soirée (Party Animals).

Dodaj komentarz

Filed under sygnały, Wydawnictwo

Konkurs świąteczny z Centralą na Polterze

Tym razem Wydawnictwo Centrala wcieliło się w Gwiazdora dla czytelników Poltera.

komiks-polter
Zwycięzców będzie czterech, a wygrać można:

Zapraszamy do udziału bezpośrednio na stronie Poltera {klik! klik!}

Dodaj komentarz

Filed under sygnały

„Dzicy” do wygrania na fejsie

Na naszym fejsbukowym profilu ogłosiliśmy mały konkurs, w którym do wgrania jest jeden z trzech egzemplarzy komiksu Dzicy, Lucie Lomovej. Szczegóły oczywiście na fb, tutaj mały odpis –

{klik! klik!}

Wygraj Dzikich – najlepszy czeski komiks ubiegłego roku:
1) kliknij Lubię to! pod tą okładką
2) udostępnij tą okładkę na swojej ścianie

Wśród osób biorących udział w konkursie wylosujemy 3 egzemplarze naszej najnowszej publikacji: Dzicy, Lucie Lomovej.
Czas do poniedziałku 26 listopada do godziny 23.59.

Dodaj komentarz

Filed under sygnały

Laureaci konkursu ABECEDEX

Jeśli dorośli mogą czytać mądre komiksy, to dlaczego nie pozwolić na to również dzieciom?
My pozwalamy i umożliwiamy, dlatego jeszcze w tym roku uruchamiamy serię Centralka – komiksy dla dzieci mądrych rodziców, która trafiać będzie do najmłodszego i młodzieżowego odbiorcy.

Już w grudniu pojawią się pierwsze publikacje laureatów konkursu ABECEDEX…

 
Konkurs ABECEDEX, czyli międzynarodowy konkurs na najlepszy komiks dla dzieci i młodzieży został już rozstrzygnięty.
Zwycięzcami są: Martin Ernstsen z Norwegii, który zgłosił komiks dla dzieci pt. Pustelnik oraz Lucie Lomová, której Dzicy okazały się bezkonkurencyjne w kategorii komiksów dla młodzieży.
Zwycięzcom gratulujemy, a czytelników w grudniu zapraszamy do księgarń i sklepów internetowych.

Dodaj komentarz

Filed under Abecedex, Centralka, Wydawnictwo

Silence 2012: dwie konkursowe prace

Na stronie serwisu gilidia.pl można zobaczyć kolejne komiksy, które zostały nadesłane na na konkurs – Silence 2012 w ramach festiwalu Ligatura
Tym razem praca On ne vit qu’a Paris! Błażeja Kurowskiego i Roberta Siennickiego.
Oraz Hand to hand combat autorstwa Grzegorza Janusza (scen.) i Tomasza Niewiadomskiego (rys.).

Polecamy, wystarczy kliknąć na tytuły prac!

Dodaj komentarz

Filed under Silence

Długi Debiut: rozstrzygnięcie

Miło nam poinformować, że drugą edycję konkursu Długi Debiut (na debiutancką książkę komiksową) wygrała Małgorzata Kulik. Zwycięska praca ukaże się nakładem wydawnictwa Centrala jeszcze w 2012 roku.
Pierwsza edycja miła swoje rozstrzygnięcie podczas tegorocznej Ligatury, wówczas nie przyznano żadnej nagrody.

Kolejny termin nadsyłania prac do 1 marca 2013 r.

{więcej szczegółów :tu:}

Dodaj komentarz

Filed under sygnały, Wydawnictwo

Dni Publicznego Czytania Komiksów z Centralą

Regulamin Konkursu FOTOGRAFICZNEGO
Dni Publicznego Czytania Komiksów…
20.08 – 27.08 2012

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Tranzyt
2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Dostarczenie lub przesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
4. Konkurs trwa od 20 sierpnia 2012 roku do 27 sierpnia 2012 roku. Rozwiązanie konkursu nastąpi 28 sierpnia listopada 2012 roku.

ZADANIE KONKURSOWE
Zadaniem w konkursie jest wykonanie fotografii w odpowiedzi na hasło Publiczne Czytanie Komiksów…

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
2. Projekt należy przesyłać tylko w formie elektronicznej w pliku.jpg (nie więcej niż 1MB)
3. By przystąpić do konkursu należy polubić fan page wydawnictwa Centrala
(http://www.facebook.com/Centrala)
4. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
5. Termin zgłaszania prac mija 27 sierpnia 2012 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej na adres mailowy wydawnictwa Centrala podany w niniejszym regulaminie.
6. Zgłaszane do konkursu prace należy opisać w treści maila:
tytuł konkursu, nazwa użytkownika konta Facebook, data urodzenia.
7. Organizator Konkursu informuje uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulamin.
8. Projekt należy przesłać na adres email centrala@centrala.org.pl
9. W tytule prosimy wpisać: CZYTANIE
10. Uczestnikiem Konkursu, tj. osobą mogącą dokonać zgłoszenia swojej pracy do Konkursu (dalej: „Uczestnik”), może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełne prawo do dysponowania zgłaszaną pracą zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Za Uczestnika uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin terminie przesłała Pracę Konkursową.
12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

Zasady przyznawania i odbioru nagrody:
1. Nagrody rzeczowe będą przesyłane pocztą na adres wskazany przez Laureata drogą e-mailową.
2. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
3. Laureatowi nie przysługuje prawo roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią.

HARMONOGRAM KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.08.2012 roku
2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27.08.2012 do godziny 23.59. Prace otrzymane po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 28.08. 2012.
Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany terminów wymienionych w powyższym harmonogramie bez podania przyczyny.

NAGRODY
Jury przyzna 3 nagrody rzeczowe. Zwycięzca otrzyma książkę „Goliat” Toma Gaulda, zdobywca drugiego miejsca otrzyma koszulkę Ligatura 2010 z rysunkiem autorstwa Lucie Lumovej, zdobywca trzeciego miejsca otrzyma torbę Ligatura 2011 z rysunkiem autorstwa Aleksandra Zografa. Zwycięzcy będą wyłonieni w wyniku głosowania na profilu FB wydawnictwa Centrala (wygrywają prace o najwyższej liczbie lików).

PUBLIKOWANIE PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS
1. Nadesłanie Pracy Konkursowej przez Uczestnika jest jednoznaczne z :
– potwierdzeniem woli uczestnictwa w Konkursie,
– akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień,
– wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) w zakresie wynikającym z postanowień Regulaminu.
– pozwoleniem zgody na publikację
2. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
– posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu fotograficznego określanego terminem Pracy Konkursowej;
– projekty będące elementem Pracy Konkursowej nie były nigdy wcześniej publikowane/wykorzystywane
– zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
– posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na Pracy Konkursowej i jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;
– pozwala Organizatorowi na oznaczenie swojej pracy swoim imieniem i nazwiskiem
– udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej w celu jej publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz materiałach reklamowych, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o swoich usługach oraz dla potrzeb świadczenia usług na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu w tym do sieci Internet i mobile Internet, lub; elektronicznego udostępniania na żądanie; 2) publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem telewizji (w tym webTV, ipTV, telewizji cyfrowej, telewizji analogowej, telewizji kablowej, telewizji komórkowej); 3) wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami; 4) umieszczania materiałów w bazach danych Organizatora, wykorzystania materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy Organizatora, prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania prawa do wypowiedzenia w/w licencji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno
– reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem zobowiązań przez Organizatora, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet (ani platformy, na której Konkurs jest organizowany), za pośrednictwem której Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
6. Organizator nie będzie rozpatrywać Prac Konkursowych:
– o charakterze pornograficznym, obscenicznym,
– zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
– obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację
(rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.),
– naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności bez wyrażenia zgody
– prace zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika,
– prac zawierających zdjęcia dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,
– prac opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,
– jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem
8. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

WSZELKIE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY centrala@centrala.org.pl Z DOPISKIEM CZYTANIE- PYTANIE

1 komentarz

Filed under sygnały

Bologna Children’s Book Fair – konkurs ilustratorski

Informujemy:
W przyszłym roku odbędą się jubileuszowe, bo 50 Międzynarodowe Targi Książki dla Dzieci w Bolonii (w dniach 25-28 marca 2013 r.)
Podczas targów przyznawana jest nagroda dla ilustratorów w konkursie Illustrators Exhibition.
Prace konkursowe można przesyłać do

1 października 2012 r.

Zasady udziału w konkursie oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj {wystarczy zrobić: klik!}


Zapraszamy do składania zgłoszeń, a także do rozpowszechnienia powyższej informacji.

Dodaj komentarz

Filed under sygnały

Abecedex 2012

{szczegóły konkursów po kliknięciu na plakat}

Dodaj komentarz

Filed under Abecedex